Delo® Gold Ultra

Delo® Gold Ultra

Delo® Gold Ultra

Delo® Gold Ultra

Delo® Gold Ultra
Delo® Gold Ultra
slider0 slider1 slider2 slider3Delo® Gold Ultra LIÊN HỆ 0909.179.868

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 75

  • Đội xe hỗn hợp với nhiều loại động cơ diesel (cao tốc, 4 thì, có tuốc-bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên)
  • Động cơ xăng 4 thì trong đội xe hỗn hợp
  • Xe vận tải đường bộ
  • Xe thi công và xe trong nhà máy
  • Máy kéo và máy nông nghiệp
  • Động cơ diesel cao tốc đường thủy (như ngành đánh cá, vận tải sông v.v.)
  • Máy phát điện
  • Hệ thống thủy lực di động (nếu loại nhớt và độ nhớt là phù hợp)

Sản phẩm khác