HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL H SERIES

HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL H SERIES

HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL H SERIES

HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL H SERIES

HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL H SERIES
HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL H SERIES
slider0 slider1 slider2 slider3 slider4HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL H SERIES

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 696

United Hydro Vesta Hydraulic Oil H là dầu thủy lực chống mài mòn có hàm lượng kẽm thấp đáp ứng hiệu năng. Nó thích hợp cho các ứng dụng trong các thiết bị hoạt động trong hầm mỏ, thiết bị vệ sinh công nghiệp và các hệ thống thủy lực khác.


United Hydro Vesta Hydraulic Oil H là dầu thủy lực chống mài mòn có hàm lượng kẽm thấp đáp ứng hiệu năng. Nó thích hợp cho các ứng dụng trong các thiết bị hoạt động trong hầm mỏ, thiết bị vệ sinh công nghiệp và các hệ thống thủy lực khác.

Sản phẩm khác