HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL HP SERIES

HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL HP SERIES

HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL HP SERIES

HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL HP SERIES

HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL HP SERIES
HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL HP SERIES
slider0 slider1 slider2 slider3 slider4HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL HP SERIES

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 769

United Hydro Vesta Hydraulic Oil HP được sản xuất từ dầu gốc tinh lọc cao công nghệ hydro-treated và gói phụ gia dầu thủy lực cao cấp. Những sản phẩm này được thiết kế cho các hệ thống thủy lực hiện đại ngày nay với các hệ số nâng cao và hệ thống lọc tinh vi hơn. Nó thích hợp cho các ứng dụng được sử dụng trong hệ thống thuy lực và bơm nơi hiệu năng chống mài mòn và mức qua lọc vượt trội là cần thiết

 

United Hydro Vesta Hydraulic Oil HP được sản xuất từ dầu gốc tinh lọc cao công nghệ hydro-treated và gói phụ gia dầu thủy lực cao cấp. Những sản phẩm này được thiết kế cho các hệ thống thủy lực hiện đại ngày nay với các hệ số nâng cao và hệ thống lọc tinh vi hơn. Nó thích hợp cho các ứng dụng được sử dụng trong hệ thống thuy lực và bơm nơi hiệu năng chống mài mòn và mức qua lọc vượt trội là cần thiết

 

Sản phẩm khác