Mỡ thực phẩm chịu nhiệt Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 - CÔNG TY TNHH TM DV DẦU NHỜN THÀNH CÔNG

Mỡ thực phẩm chịu nhiệt Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 - CÔNG TY TNHH TM DV DẦU NHỜN THÀNH CÔNG

Mỡ thực phẩm chịu nhiệt Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 - CÔNG TY TNHH TM DV DẦU NHỜN THÀNH CÔNG

Mỡ thực phẩm chịu nhiệt Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 - CÔNG TY TNHH TM DV DẦU NHỜN THÀNH CÔNG

Mỡ thực phẩm chịu nhiệt Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 - CÔNG TY TNHH TM DV DẦU NHỜN THÀNH CÔNG
Mỡ thực phẩm chịu nhiệt Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 - CÔNG TY TNHH TM DV DẦU NHỜN THÀNH CÔNG
slider0Dầu Nhờn Bánh Răng/ Hộp Số Tự Động
Mỡ thực phẩm chịu nhiệt Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 315

Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 là mỡ thực phẩm đạt tiêu chuẩn NSF H1 chịu nhiệt độ cao từ -40 đến 260 độ C, mỡ có hệ số tốc độ NDM = 300.000. Bao bì lon 0.8 kg, 1 kg, xô 10 kg


Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 là mỡ thực phẩm đạt tiêu chuẩn NSF H1 chịu nhiệt độ cao từ -40 đến 260 độ C, mỡ có hệ số tốc độ NDM = 300.000. Bao bì lon 0.8 kg, 1 kg, xô 10 kg

Sản phẩm khác