Rando® HD

Rando® HD

Rando® HD

Rando® HD

Rando® HD
Rando® HD
slider0 slider1 slider2 slider3Rando® HD 68 46 32 LIÊN HỆ 0909.179.868

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 177

  • Các hệ thống thủy lực công nghiệp
  • Các thiết bị thủy lực của thiết bị xây dựng và lưu động yêu cầu dầu có tính năng tách nước
  • Các hệ thống thủy lực có bơm pít-tông, bánh răng hoặc cánh gạt
  • Máy đùn ép nhựa
  • Máy công cụ
  • Các hệ bánh răng kín (tùy thuộc vào tải trọng)
  • Hệ thống bôi trơn tuần hoàn công nghiệp

Sản phẩm khác