Rando® MV

Rando® MV

Rando® MV

Rando® MV

Rando® MV
Rando® MV
slider0 slider1 slider2 slider3Rando® MV 68 46 32 LIÊN HỆ 0909.179.868

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 139

  • Các hệ thống thủy lực công nghiệp có nhiệt độ biến thiên trong dải rộng
  • Các hệ thống thủy lực của thiết bị xây dựng và nông nghiệp lưu động cần loại dầu tách nước
  • Các hệ thống thủy lực có bơm kiểu cánh gạt, bánh răng hay pít-tông
  • Các loại xe nâng (ở các xưởng đông lạnh)
  • Máy đùn ép nhựa
  • Các thiết bị trên boong tàu, bánh răng lái và thiết bị điều khiển tự động
  • Các máy công cụ
  • Các hệ bánh răng kín (tùy thuộc vào tải trọng)

Sản phẩm khác