UNIGEAR S5 SERIES

UNIGEAR S5 SERIES

UNIGEAR S5 SERIES

UNIGEAR S5 SERIES

UNIGEAR S5 SERIES
UNIGEAR S5 SERIES
slider0 slider1 slider2 slider3UNIGEAR S5 SERIES

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1010

United Unigear S5 là dầu bánh răng đa dụng được sản xuất từ dầu gốc chọn lọc, tinh lọc cao và được pha chế phụ gia công nghệ sulfur và phospho đã được kiểm chứng để đáp ứng hiệu năng API GL-5.

 

United Unigear S5 là dầu bánh răng đa dụng được sản xuất từ dầu gốc chọn lọc, tinh lọc cao và được pha chế phụ gia công nghệ sulfur và phospho đã được kiểm chứng để đáp ứng hiệu năng API GL-5.

 

Sản phẩm khác