XD 5000 SERIES

XD 5000 SERIES

XD 5000 SERIES

XD 5000 SERIES

XD 5000 SERIES
XD 5000 SERIES
slider0 slider1 slider2 slider3 slider4XD 5000 SERIES

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1070

United XD 5000 API CD/SF dầu động cơ được pha chế đặc biệt đáp ứng nhu cầu cho một sản phẩm kinh tế thích hợp cho động cơ diesel tải nặng thế hệ cũ. Việc gia tăng và cải thiện phụ gia tẩy rữa trong dầu United XD 5000 cũng làm giảm cặn lắng cacbon nhiệt độ cao một cách cần thiết, do đó làm giảm tiêu sự hao dầu trong thời gian dài.

 

United XD 5000 API CD/SF dầu động cơ được pha chế đặc biệt đáp ứng nhu cầu cho một sản phẩm kinh tế thích hợp cho động cơ diesel tải nặng thế hệ cũ. Việc gia tăng và cải thiện phụ gia tẩy rữa trong dầu United XD 5000 cũng làm giảm cặn lắng cacbon nhiệt độ cao một cách cần thiết, do đó làm giảm tiêu sự hao dầu trong thời gian dài.

 

Sản phẩm khác