XD 8000 SERIES

XD 8000 SERIES

XD 8000 SERIES

XD 8000 SERIES

XD 8000 SERIES
XD 8000 SERIES
slider0 slider1 slider2 slider3 slider4XD 8000 SERIES

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1240

Dầu động cơ  diesel United XD 8000 được pha chế để đáp ứng các tiêu chuẩn bôi trơn cho hầu hết các loại động cơ diesel. Bên cạnh sự ổn định nhiệt, độ dự trữ kiềm tổng của nó làm trung hòa các thành phần gây hại tronng quá trình đốt cháy khi động cơ đốt dầu dầu diesel chất lượng tương đối kém với hàm lượng lưu huỳnh cao.

 

Dầu động cơ  diesel United XD 8000 được pha chế để đáp ứng các tiêu chuẩn bôi trơn cho hầu hết các loại động cơ diesel. Bên cạnh sự ổn định nhiệt, độ dự trữ kiềm tổng của nó làm trung hòa các thành phần gây hại tronng quá trình đốt cháy khi động cơ đốt dầu dầu diesel chất lượng tương đối kém với hàm lượng lưu huỳnh cao.

 

Sản phẩm khác